KLUBBEN VÅR / MER OM KLUBBEN VÅR / TILLITSVALGTE GJENNOM TIDENE

Klubbens tillitsvalgte

 Årboka/matrikkelen krever at det hvert år skal opplyses hvem som er president, innkommende president, kasserer og sekretær for klubben. I oversikten nedenfor er disse opplysningene samlet for alle årene siden starten i 1981.

År

President

Innkommende

Kasserer

Sekretær

81/82

Kåre Kjølle

Robert Brønmo

Tore Apeland

Bjørn Halvorsen

82/83

Robert Brønmo

Jan O. Veiseth

Jan Floberghagen

83/84

Jan Otto Veiseth

O. Stubberud

Knut Ødeby

84/85

Oddvar Stubberud

Kjell Sørli

Sten Kristian Røvik

85/86

Kjell Sørli

J. Floberghagen

Pål Rust

86/87

Jan Floberghagen

Arild Adolfsen

Tor Strand

87/88

Arild Adolfsen

Sten K. Røvik

Sjur Vatne

88/89

Sten Kristian Røvik

Chri.Oppegaard

Ivar Grønneberg

89/90

Christian Oppegaard

Arne Aasen [1]

Sjur Vatne

Thorleif Lund

90/91

Sjur Vatne

Andreas Bøhler

Pål Rust

91/92

Andreas Bøhler

Lars Sunde [2]

Pål Rust

Kjell Sørli [3]

Jostein Eriksen

92/93

Pål Rust

Torleif Lund

Torkil Schumann

93/94

Torleif Lund

Egil Sæther

Ottar Kjus

94/95

Egil Sæther

Svenn Gaathaug

?

95/96

Svenn Gaathaug

I. Grønneberg

Jan Ege

96/97

Ivar Grønneberg

Pål Rust [4]

Morten Strand

B. Halvorsen 4

Jan Erik Borgen

97/98

Bjørn Halvorsen

Widar D. Lund

Eduard Moser

98/99

Widar D. Lund

Petter Otto Solli

Per G. Solli

99/00

Petter Otto Solli

Kjell Sørli

Lena Mjerskaug

00/01

Kjell Sørli

Inger Østby (Brevig)

Svenn E. Johansen

01/02

Inger Østby (Brevig)

Ottar Kjus

Jan Alfhei

02/03

Ottar Kjus

Lena Mjerskaug

Torgils Opedal

03/04

Lena Mjerskaug

Per G. Solli

Arild Adolfsen (for Opedal)

Per Kongsnes

04/05

Per Guldbrand Solli

Sjur Vatne

Arild Adolfsen

05/06

Sjur Vatne

Ole Larmerud

Ivar Kolbenstvedt

06/07

Ole Larmerud

Per Kongsnes

Petter Otto Solli

 [1] Arne Aasen meldte seg ut av Rotary 28.2.1990, og ny innkommende ble valgt.

[2] På årsmøtet 7.1.1991 ble Lars Sunde valgt til visepresident/innkommende. Pål Rust påtok seg å stille som innkommende president.

[3] På årsmøtet 7.1.1991 ble Kjell Sørli valgt til sekretær fra 1.7.1991. På grunn av opphold i utlandet måtte ny sekretær velges før rotaryåret startet.

[4] Ivar Grønneberg var ikke i ”embetet” et fullt rotaryår. Han ble syk og måtte melde pass. Innkommende president, Morten Strand, meldte seg på dette tidspunkt også ut.  Det resulterte i at Pål Rust påtok seg oppgaven som president for resten av rotaryåret, og at Bjørn Halvorsen gikk inn som innkommende president.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Ignarbakke
Adresse: Ignaveien 44
Postnummer: 1912
Sted: Enebakk
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Vi har møtefri hver første mandag i måneden.

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...